Betelgeza

Ten obraz to zagadka ponieważ można odczytać z tego obrazu ułożenie gwiazd w konstelacji, w której skład wchodzi. Wiele, wiele mitów i niezwykłych faktów krąży wokół Betelgezy i tej konstelacji, co zainspirowało mnie do takiego jej przedstawienia. Betelgeza to również „ręka olbrzymki”.

betelgeza

Jaka to konstelacja? Orion.  Zagadkowa konstelacja, z którą wiąże się wiele tajemniczych faktów jak choćby ułożeni piramid w Gizie.

Zastanawiałam się czy ujawniać rozwiązanie zagadki, jak można zobaczyć tę konstelację na obrazie. Dla dociekliwych opis:

Jeżeli za pierwszą wytyczną gwiazdę uznamy Meissę (na którą patrzy kobieta), u zbiegu dwóch prostych tworzących najwyższy punkt 12-stościanu (jakby grot w górę), wtedy w połowie długości prawej prostej ujrzymy Bellatrix. Teraz należy poprowadzić prostą od tego punktu przez kolejny wierzchołek w lewo, prosta przetnie kolejną linię (z grotu), wskazując Betelgezę (jest ona w 3/4 długości lewego ramienia „grotu”).
Prowadząc następną prostą z tego punktu, nieco w dół przez kolejny wierzchołek wyjdziemy z figury i tak zostawiamy tą linię. Teraz wierzchołek ostatnio przecięty wyznaczy nam punkt od którego wyjdziemy rysując przekątną trapezu, w którego dolny kąt wchodzi wspomniany punkt. Przekątna trapezu wskazuje punkt z którego wyjdzie prosta przecinająca dłoń kobiety i mająca swój koniec w dole figury w kolejnym kącie trójkąta (tym przez który opuściła figurę uprzednio prowadzona prosta). Gdy spojrzysz a przebieg dopiero co wyznaczonej linii zobaczysz, że przecina ona jedną z krawędzi figury, jest to miejsce gwiazdy Alnitak, w połowie tej prostej znajdziesz Mintak, a jeżeli podzielisz odcinek łączący oba te obiekty zobaczysz Alnilam. Wróć teraz do punktu wyznaczonego przez przekątną trapezu i wytycz prostą pionową w dół, przetnie się ona w przestrzeni poza figurą z wcześniej rysowaną linią pokazując nam Saniph. Na koniec zostawiłam alfę Oriona Rigel. Jeżeli wyznaczysz kąt prosty między Saniph a górnym punktem przekątnej trapezu (o którym już wspominałam) odkryjesz miejsce w którym zaświeci Rigel. Gratulacje 🙂

Jeżeli opis ten wydaje ci się skomplikowanym. Zobacz. Oto graficzne jego przedstawienie. Pozdrowienia z Oriona <3

betelgeza-solved-s

Share Button